Elever som känner sig mobbade eller kränkta i skolan, har fått en starkare ställning sedan årsskiftet. Nu kan en skola bli skadeståndsskyldig om den inte vidtar åtgärder direkt, när en elev anser sig kränkt.  Redan för tre år sedan infördes lex Johanna-lagen, som ska ge mobbade elever skadestånd, om skolorna inte gjort tillräckligt för att stoppa…