Skolverkets bidrag till ideella organisationers läxhjälp 2021

Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp. 2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor. Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex. För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs


Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola. Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap. Särskola är en skolform


Brinnande bubblor i handen

Här är ett demonstrationsexperiment som man kan göra på kemin. 1 st sprayburk med luftfräschare 1 st skålFlytande diskmedel1 st tändareVatten Häll vatten i en skål. Ha i ett tryck diskmedel och rör om lite lätt.Håll sprejflaskans munstycke under vattenytan i skålen och spreja så det bildas bubblor.Blöt din ena hand och arm i en


Kopparmynt till silver och guldpengar

Alkemisterna trodde att de skulle kunna skapa guld. Det går naturligtvis inte, men här är ett demonstrationsexperiment där du till synes omvandlar kopparmynt först till silver och därefter till guld. Det du behöver är kopparmynt t.ex. amerikanska pennies eller svenska 50-öringar från 1992 – 1999 (eller andra kopparföremål) Rengjorda kopparföremål Zinkmetall (helst pulver) Natriumhydroxid eller


Färgförändringsexperiment inom kemin

Färgförändringskemiexperiment är visuellt tilltalande och väcker på så sätt uppmärksamhet och nyfikenhet. Samtidigt kan de användas för att illustrera ett brett spektrum av kemiska processer. Dessa kemiska reaktioner är synliga exempel på kemiska förändringar i materien. Exempelvis kan experiment med färgbyte visa oxidationsreduktion, pH-förändringar, temperaturförändringar, exoterma och endotermiska reaktioner, stökiometri och andra viktiga begrepp. Man


Saker att göra på en science carnival

Underhållande vetenskapsförevisningar som demonstration eller att ögra på en Science carnival


Positivt ömsesidigt beroende

Ett positivt ömsesidigt beroende innebär att varje gruppmedlems framgång beror på andras framgång och att gruppen behöver varandra för att lyckas. Genom att elever upplever ett positivt ömsesidigt beroende ska de kunna se att det finns fördelar med att arbeta tillsammans, då fler individer tänker bättre än den som är ensam. Det kan ge upphov


Skolforskning

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning


HD-dom ger lärare rätt att handgripligen flytta på elev

Efter prövning i högsta domstolen har nu en lärare, som anmälts för kränkande behandling efter att ha flyttat på en elev som blockerade en korridor och vid tillsägelse vägrade att flytta på sig, fått rätt i alla distanser. Det var under hösten 2017 som några högstadieelever på en skola i Lidköping placerade en soffa så


Lärplattformar för skolan

I mars 2020 gick regeringen ut med en rekommendation att all gymnasie- och vuxenutbildning i Sverige skulle ske på distans med anledning av coronakrisen. Redan i slutet av februari 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Kort efter det lanserade RISE i