Skolkollen.se

Statistik och information om sveriges skolor på skolkollen.se


Humoristisk reflektion kring framställning av sexualitet i pornografi (porr).


Läxhjälp kan vara guld värt

Det kan vara en mardröm för många föräldrar när barnen kommer hem med läxor från skolan som de behöver hjälp med. Man kanske inte har de kunskaper som krävs för att hjälpa barnet i just det ämnet eller så tar det väldigt mycket tid. Det kan också vara så att barnet har svårt för just…


Fackförbundet Sveriges lärare

Ett nytt fackförbund ”Sveriges lärare” väntas bildas genom ett samgående mellan Lärarnas riksförbund (LR) och Lärarförbundet. edlemsavgiften väntas bli 280 kronor vilket innebär en sänkning med 30kr per månad för medlemmar i LR och 10 kr per månad för medlemmar i lärarförbundet. Det är dock upp till kongressen att fatta beslutet om medlemsavgifterna. De frågor man…


Stärkt klassrumsledarskap

Goda relationerGenom att skapa goda relationer med eleverna får man en bättre kontakt, eleverna presterar bättre och kontakten stärks. Tjat och skäll förstör relationen. Engagemang omtanke och empati förbättrar relationen. TrovärdighetGenom att skapa trovärdighet gör du dig själv till en viktig person i elevernas liv. Trovärdighet skapas genom goda ämneskunskaper, engagemang, genom att vara väl…


Skolverkets bidrag till ideella organisationers läxhjälp 2021

Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp. 2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor. Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex. För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs…


Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola. Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap. Särskola är en skolform…


Brinnande bubblor i handen

Här är ett demonstrationsexperiment som man kan göra på kemin. 1 st sprayburk med luftfräschare 1 st skålFlytande diskmedel1 st tändareVatten Häll vatten i en skål. Ha i ett tryck diskmedel och rör om lite lätt.Håll sprejflaskans munstycke under vattenytan i skålen och spreja så det bildas bubblor.Blöt din ena hand och arm i en…


Kopparmynt till silver och guldpengar

Alkemisterna trodde att de skulle kunna skapa guld. Det går naturligtvis inte, men här är ett demonstrationsexperiment där du till synes omvandlar kopparmynt först till silver och därefter till guld. Det du behöver är kopparmynt t.ex. amerikanska pennies eller svenska 50-öringar från 1992 – 1999 (eller andra kopparföremål) Rengjorda kopparföremål Zinkmetall (helst pulver) Natriumhydroxid eller…


Färgförändringsexperiment inom kemin

Färgförändringskemiexperiment är visuellt tilltalande och väcker på så sätt uppmärksamhet och nyfikenhet. Samtidigt kan de användas för att illustrera ett brett spektrum av kemiska processer. Dessa kemiska reaktioner är synliga exempel på kemiska förändringar i materien. Exempelvis kan experiment med färgbyte visa oxidationsreduktion, pH-förändringar, temperaturförändringar, exoterma och endotermiska reaktioner, stökiometri och andra viktiga begrepp. Man…