Ju mer vi curlar eleverna desto mindre motiverade blir de

När det gäller motivation så är inre motivation naturligtvis att eftersträva framför yttre motivation. Att motivationen ska vara den inneboende lusten att lära sig något nytt inom ett nytt ämne. Men i brist på det så kan en yttre motivation i hög grad fylla sitt syfte. En motivation som drivs av att om eleven studerar…


Lektion.se börjar ta betalt

Lektion.se har varit en plattform där lärare har kunnat ladda upp undervisningsmaterial och dela det med andra lärare. Även företag och organisationer har mot betalning kunnat marknadsföra och sprida lektioner och sidan har också tjänat pengar på reklam på sidan. Men nu börjar lektion.se ta betalt. 39kr per månad för ett grundabbonemang och 49kr om…


Risken med för mycket anpassningar vid dyslexi och NPF

Extra anpassningar Om det kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. En elevs behov av extra anpassningar kan uppmärksammas på olika sätt, till exempel genom användning av…


Skolkollen.se

Statistik och information om sveriges skolor på skolkollen.se


Humoristisk reflektion kring framställning av sexualitet i pornografi (porr).


Läxhjälp kan vara guld värt

Det kan vara en mardröm för många föräldrar när barnen kommer hem med läxor från skolan som de behöver hjälp med. Man kanske inte har de kunskaper som krävs för att hjälpa barnet i just det ämnet eller så tar det väldigt mycket tid. Det kan också vara så att barnet har svårt för just…


Fackförbundet Sveriges lärare

Ett nytt fackförbund ”Sveriges lärare” väntas bildas genom ett samgående mellan Lärarnas riksförbund (LR) och Lärarförbundet. edlemsavgiften väntas bli 280 kronor vilket innebär en sänkning med 30kr per månad för medlemmar i LR och 10 kr per månad för medlemmar i lärarförbundet. Det är dock upp till kongressen att fatta beslutet om medlemsavgifterna. De frågor man…


Stärkt klassrumsledarskap

Goda relationerGenom att skapa goda relationer med eleverna får man en bättre kontakt, eleverna presterar bättre och kontakten stärks. Tjat och skäll förstör relationen. Engagemang omtanke och empati förbättrar relationen. TrovärdighetGenom att skapa trovärdighet gör du dig själv till en viktig person i elevernas liv. Trovärdighet skapas genom goda ämneskunskaper, engagemang, genom att vara väl…


Skolverkets bidrag till ideella organisationers läxhjälp 2021

Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp. 2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor. Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex. För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs…


Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola. Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap. Särskola är en skolform…