Category: skolan

Lärplattformar för skolan

I mars 2020 gick regeringen ut med en rekommendation att all gymnasie- och vuxenutbildning i Sverige skulle ske på distans med anledning av coronakrisen. Redan i slutet av februari 2020 presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Kort efter det lanserade RISE i…


RUT ger uppsving för läxhjälpsföretag

Sedan början av 2013 får man göra rutavdrag för läxhjälp och under 2013 har både utbudet och efterfrågan ökat kraftigt. Ledande inom läxhjälp nationellt är My academy, studdybuddy, smartstudies och upgrades etc och det finns även många lokala aktörer. Svårigheten som företagen har är att få en kritisk massa av användare och utbildare för att…


Utbildning för alla med Mooc (Massive open online courses)

Internet och webben har inte bara ändrat vårt sätt att kommunicera utan också förändrat tillgången till information och utbildning radikalt. Fortfarande så är det den traditionella skolan som räknas men webben svämmar över av undervisningsmaterial som ofta är både bättre och mer inspirerande än traditionell undervisning vid grundskolor och universitet. Utmaningen ligger istället i att…


Två nya karriärsteg för lärare

  Två nya karriärsteg införs för lärare – förstelärare och lektor.  En förstelärare väntas kunna få ett lönepåslag på högst 5 000 kronor mer i månaden och en lektor max 10 000 kronor mer och finansieras genom ett statsbidrag på 85000kr till förstelärare och 170000kr till en lektor. Totalt anslår regeringen upp till 800 miljoner om året till…


Insamlade medel till Hem och skola går inte till verksamheten.

2010-10-27 07:15:23 Hem och skola har fått statsbidrag som grundats på kraftigt överdrivna medlemssiffror. Organisationen samlar också in pengar från sponsorer, men bara 20 procent av medlen når ändamålen. Och mindre än en promille går ut till lokalföreningarna, enligt SVT:s Uppdrag granskning. Förra året fick riksförbundet Hem och skola 675 000 kronor i statsbidrag. Summan…


Viktiga förändringar i den nya skollagen

Den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 och som trädde i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. och på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012. Förskolan blir en egen skolform Samma regler för fristående och offentliga…


Rekordstort skadeståndsanspråk från elevombudsmannen

Det största skadeståndsbeloppet som hittills begärts för en elev som mobbats och kränkts i skolan framfördes på onsdagen av barn- och elevombudet Lars Arrhenius. Det är Vimmerby kommun som krävs på 280 000 kronor för att den inte gjort tillräckligt för att hindra mobbningen av en nu 14-årig elev i skolan. Eleven har bland annat…


Starkare ställning för mobbade elever

Elever som känner sig mobbade eller kränkta i skolan, har fått en starkare ställning sedan årsskiftet. Nu kan en skola bli skadeståndsskyldig om den inte vidtar åtgärder direkt, när en elev anser sig kränkt.  Redan för tre år sedan infördes lex Johanna-lagen, som ska ge mobbade elever skadestånd, om skolorna inte gjort tillräckligt för att stoppa…


Skolloggen

På skolloggen, en webblogg om skolan i Sverige,  kommer du hitta information om aktuella förhållanden och händelser i skolan.  Jag som driver skolloggen är född 1976 och har lång erfarenhet av den svenska skolan från flera perspektiv. Jag har själv gått 9 år i svensk grundskola och 3 år gymnasium. 1 termin på svensk folkhögskola och…