Regeringen har inga konkreta planer på att låta fler högskolor få universitetsstatus. Många av landets högskolor har kämpat länge och satsat mycket på att få den status och möjlighet till forskning och ökade anslag som det innebär att vara ett universitet. – Det är viktigare att de forskningsmiljöer som redan finns får bättre möjligheter att…