Många väljer att studera vidare under lågkonjunkturen. Antalet helårsstudenter på universiteten har enligt Högskoleverket aldrig varit högre än nu. Men samtidigt varnar CSN för att det kan bli mycket färre studenter på högskolorna framöver. Just nu finns också en stor kull ungdomar som nyss tagit studenten, vilket får upp studiesiffrorna ytterligare. CSN tror att utvecklingen…