Regeringen föreslår att det individuella programmet på gymnasiet ska avskaffas. För elever som inte har nått behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram skapas i stället fem olika nya program med syftet att slussa eleverna vidare till fortsatta gymnasiestudier eller arbetslivet. IV, det individuella programmet, är till för elever som inte klarat godkänt betyg…