Skolplikten förlängs med ett år, till 17 års ålder, för de elever som inte klarar godkänt i grundskolan. Det föreslår regeringen i den nya skollagen som presenteras på måndag. Förslaget till ny lagtext är: 13 § ”För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör…