Category: högskolan

Gratis öppna föreläsningar utbildningar och kurser online

Nu behöver du inte vara antagen till ett topprankat universitet för att ta del av högkvalitativ utbilding och föreläsningar. På olika plattformar erbjuds gratis föreläsningar och utbildningar från olika toppuniversitet runt om i världen att ta del av gratis online. På edx finns kurser från kända universitet som Harvard, MIT, UC Berkeley, Tsinghua University, The…


Att välja studieort

Kurser och deras kvalitet Det första man ska fundera över när man väljer studieort är naturligtvis vilken kurs eller utbildning man vill läsa, var den finns och vilket universitet eller högskola som verkar ha den utbildning som passar bäst. Men ofta kan utbildningen finnas på flera orter och verka likvärdig, så då finns det många…


Dags att söka till universitet och högskolor

Den 15 / 4 är sista ordinarie ansökningsdagen till höstens kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Om det finns platser kvar kan man söka enstaka utbildningar även efter det datumet men urvalet minskar väsentligt och om man vill komma in på någon konkurrensutsatt utbildning eller vill ha så stort urval som möjligt är…


Utbildning till utbildningsledare på högskolan

Utbildningen till utbildningsledare är på 30 högskolepoäng och förkunskapskravet är att man redan är utbildad trafikskolelärare. Alla utbildningar som administreras av högskolor är inte kostnadsfria.  Kostnaden för att gå kursen till utbildningsledare kostar ca 30 000kr men betalas normalt av företaget som man jobbar på om man anses lämplig för jobbet som utbildningsledare vid trafikskolan….


Sven Ove Littorin blir gästforskare i USA

F.d arbetsmarknadsminister blir gästforskare i USA, vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Målet är att ta reda på hur det går att få fram fler jobb med hjälp av innovationer. Forskningsinsatsen kommer inte generera någon ekonomisk förtjänst utan istället kommer han leva på svenska skattepengar. – Jag får en arbetsplats och en dator, men ingen lön. Jag…


Färre universitetsstudenter framöver

Många väljer att studera vidare under lågkonjunkturen. Antalet helårsstudenter på universiteten har enligt Högskoleverket aldrig varit högre än nu. Men samtidigt varnar CSN för att det kan bli mycket färre studenter på högskolorna framöver. Just nu finns också en stor kull ungdomar som nyss tagit studenten, vilket får upp studiesiffrorna ytterligare. CSN tror att utvecklingen…


Höjt studiemedel och fribelopp

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Ändå har många studenter svårt att få ekonomin att gå ihop. Regeringen presenterar därför i budgeten en studiemedelsreform i två steg. Från 1 januari 2010 höjs studiemedlen med 430 kr per månad medan det så kallade fribeloppet höjs med cirka 30.000 kr från 1 januari 2011. Förslaget…


Skolavgift för utländska studenter

Studenter som kommer från länder utanför EES för att plugga vid ett svensk universitet ska från och med höstterminen 2011 betala studieavgift, föreslår regeringen. Det blir upp till varje universitet och högskola att bestämma hur hög avgiften ska vara. Förslaget om studieavgifter för personer utanför EES-området är aviserat sedan länge, och kommer nu i budgetpropositionen….


Nej till fler universitet

Regeringen har inga konkreta planer på att låta fler högskolor få universitetsstatus. Många av landets högskolor har kämpat länge och satsat mycket på att få den status och möjlighet till forskning och ökade anslag som det innebär att vara ett universitet. – Det är viktigare att de forskningsmiljöer som redan finns får bättre möjligheter att…


4 år kan bli gräns för studiemedel

Studiemedlen riskerar att begränsas till fyra år med villkorad förlängning på ytterligare två årom majoriteten i den studiesociala kommittén får som den vill. Spontant låter det väldigt kort, men är ändå rimligt eftersom det ändå är unikt att utbildningen är gratis och många använder högre utbildning, inte för att utbilda sig till ett yrke utan…