Att välja studieort

Kurser och deras kvalitet

Det första man ska fundera över när man väljer studieort är naturligtvis vilken kurs eller utbildning man vill läsa, var den finns och vilket universitet eller högskola som verkar ha den utbildning som passar bäst.

Men ofta kan utbildningen finnas på flera orter och verka likvärdig, så då finns det många andra saker att väga in  i valet av studieort.

Geografiskt läge

Ett passande geografiskt läge kan vara nog så viktigt. Saker att väga in är avstånd till hemort, släkt och vänner och klimat

Chans till extrajobb

Många väljer att jobba extra på kvällar och helger och under lov. Fundera över vilka företag det finns på orten som skulle passa att jobba extra på för dig.

Jobb efter examen

Fundera över om du vill bo kvar på studieorten efter examen och vilka möjligheter som finns till det inom ditt yrkesområde.

 

Som sagt så finns det många saker att ta hänsyn till vid val av studieort.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *