Brinnande bubblor i handen

Här är ett demonstrationsexperiment som man kan göra på kemin.

  • 1 st sprayburk med luftfräschare
  • 1 st skål
  • Flytande diskmedel
  • 1 st tändare
  • Vatten

Häll vatten i en skål. Ha i ett tryck diskmedel och rör om lite lätt.
Håll sprejflaskans munstycke under vattenytan i skålen och spreja så det bildas bubblor.
Blöt din ena hand och arm i en hink vatten.
Skopa upp en näve bubblor (undvik skummet) med den hand vars arm du blött till armbågen.
Håll handen med bubblor med handflatan uppåt, ovanför huvudhöjd, så långt bort från ansiktet och andra föremål som möjligt. Veckla ut handflatan ordentligt.
Se till att det är minst 1,5 m avstånd till taket. Tänd på bubblorna. Håll handen stilla tills det brunnit färdigt.

Förklaring:

Sprayflaskan med luftfräscharen innehåller två vätskor blandade med varandra. Den ena vätskan är det doftande ämnet. Den andra vätskan är till för att driva ut produkten ur sprejflaskan. Denna vätska, vanligen butan och propan kallas drivgas – eftersom den egentligen är en gas i rumstemperatur. Vid tillverkningen har man pumpat i så mycket av drivgasen i flaskan att den övergått till att bli flytande. En gas blir nämligen flytande om trycket blir tillräckligt högt (eller om temperaturen blir tillräckligt låg).

När du trycker på sprejflaskans munstycke öppnas en ventil och både drivgas och produkten kommer ut. I munstycket finfördelas produkten till små droppar. Samtidigt övergår drivgasen till gasform på grund av det nu låga trycket.

I sprejflaskan skulle man kunna tro att trycket sjunker efter varje sprejning, men detta är inte fallet. Detta eftersom en del av drivgasen i flaskan hela tiden övergår till gasform och återställer trycket. När man börjat använda flaskan innehåller den alltså inte bara en flytande blandning av produkten och drivgasen, utan även ett lager med drivgas i gasform ovanpå denna blandning.

Drivgasen som är alkaner reagerar vid tillräckligt hög temperatur med syrgas, alltså brinner.

När du sprejar med sprejflaskan i diskmedelsvattnet bildas bubblor. Dessa bubblor är vanliga såpbubblor bestående av ett skikt vatten omgivet av ett skikt diskmedel på vardera sida. Men såpbubblorna i denna undersökning innehåller inte luft, utan alkanerna butan och propan (samt små droppar av luftfräschare). Alkanerna är precis som luft genomskinliga, men till skillnad mot luft så brinner de lätt.

När du för tändaren mot såpbubblorna värms gasen i dem upp så pass att den börjar brinna. Vad som sker då är att butan och propan hastigt reagerar med syrgas och bildar vatten och koldioxid. Denna kemiska reaktion är exoterm, vilket innebär att energi frigörs till omgivningen.

Eldflamman är i detta experiment består alltså av propan, butan och syrgas som omvandlas till vatten och koldioxid. Det vi ser är den strålningsenergi i form av ljus som bildas i den processen.

Vattnet du har på handen och vattnet som finns i såpbubblorna absorberar den mesta energi som frigörs i den exoterma kemiska reaktionen.
Därför bränner man sig inte.

Säkerhet:

Ha en brandsläckare och en en hink med vatten tillgänglig. Gör inte experimentet där det blåser.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *