digitalalektioner.se

Digitala lektioner är en tjänst från Internetstiftelsen, med lektioner för grundskolan kring digital kompetens. Lektionerna tar upp programmering och annan digital kompetens för att tillhandahålla undervisningsmaterial som tillmötesgår läroplanens krav på innehåll av digital kompetens och programmering som infördes sommaren 2018.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *