Category: grundskolan

Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola. Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap. Särskola är en skolform…


Tillåta privata mobiltelefoner eller inte i skolan?

Många skolor har mobilförbud på skolan som helhet eller på lektionerna för att mobilerna inte ska ta fokus från undervisningen.Regeringen i Sverige har även tidigare gett ett förslag på ett generellt mobilförbud i skolorna (Kesell D. et al 2019) även om man inte gått vidare med det förslaget. Naturligtvis kan det tyckas konstigt att helt…


digitalalektioner.se

Digitala lektioner är en tjänst från Internetstiftelsen, med lektioner för grundskolan kring digital kompetens. Lektionerna tar upp programmering och annan digital kompetens för att tillhandahålla undervisningsmaterial som tillmötesgår läroplanens krav på innehåll av digital kompetens och programmering som infördes sommaren 2018.


Renencion av boken “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”

Boken  “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg som tidigare har skrivit boken “Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”. Boken är en mycket bra sammanfattning över evidensbaserade faktorer som påverkar undervisning och lärande, alltifrån lärarens betydelse till motivation och bedömning. Inledningsvis har man…


Regeringens beslut om digital strategi i skolorna

Regeringen har kommit med ett beslut om  att den digitala strategi som Skolverket lade fram i juli 2016 ska genomföras. Beslutet innebär sammanfattningsvis: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik att eleverna ska tränas i sin källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem med användning…


Odling på schemat

Många barn växer upp i städer utan att få en inblick i hur maten vi äter tillverkas, produceras och odlas. En del har inte sett var potatisen, tomaterna eller vetet kommer ifrån. Men det finns projekt för att ändra på det. Tidgare ärvdes kunskapen om att odla och tillreda maten från generation till generation och…


Den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan

Enligt en studie gjord av Hattie 2008 är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i skolan en kompetent lärare. Men läraren har inte en avgörande roll utan andra faktorer tillsammans kan ha en större betydelse. Det som avgör är vad läraren vet, kan och gör. Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omhändertagande, engagerad i undervisningen…


Två nya karriärsteg för lärare

  Två nya karriärsteg införs för lärare – förstelärare och lektor.  En förstelärare väntas kunna få ett lönepåslag på högst 5 000 kronor mer i månaden och en lektor max 10 000 kronor mer och finansieras genom ett statsbidrag på 85000kr till förstelärare och 170000kr till en lektor. Totalt anslår regeringen upp till 800 miljoner om året till…


Insamlade medel till Hem och skola går inte till verksamheten.

2010-10-27 07:15:23 Hem och skola har fått statsbidrag som grundats på kraftigt överdrivna medlemssiffror. Organisationen samlar också in pengar från sponsorer, men bara 20 procent av medlen når ändamålen. Och mindre än en promille går ut till lokalföreningarna, enligt SVT:s Uppdrag granskning. Förra året fick riksförbundet Hem och skola 675 000 kronor i statsbidrag. Summan…


Individuella programmet avskaffas

Regeringen föreslår att det individuella programmet på gymnasiet ska avskaffas. För elever som inte har nått behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram skapas i stället fem olika nya program med syftet att slussa eleverna vidare till fortsatta gymnasiestudier eller arbetslivet. IV, det individuella programmet, är till för elever som inte klarat godkänt betyg…