Category: grundskolan

Renencion av boken “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”

Boken  “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg som tidigare har skrivit boken “Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”. Boken är en mycket bra sammanfattning över evidensbaserade faktorer som påverkar undervisning och lärande, alltifrån lärarens betydelse till motivation och bedömning. Inledningsvis har man


Regeringens beslut om digital strategi i skolorna

Regeringen har kommit med ett beslut om  att den digitala strategi som Skolverket lade fram i juli 2016 ska genomföras. Beslutet innebär sammanfattningsvis: att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik att eleverna ska tränas i sin källkritiska förmåga att eleverna ska kunna lösa problem med användning


Odling på schemat

Många barn växer upp i städer utan att få en inblick i hur maten vi äter tillverkas, produceras och odlas. En del har inte sett var potatisen, tomaterna eller vetet kommer ifrån. Men det finns projekt för att ändra på det. Tidgare ärvdes kunskapen om att odla och tillreda maten från generation till generation och


Den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan

Enligt en studie gjord av Hattie 2008 är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i skolan en kompetent lärare. Men läraren har inte en avgörande roll utan andra faktorer tillsammans kan ha en större betydelse. Det som avgör är vad läraren vet, kan och gör. Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omhändertagande, engagerad i undervisningen


Två nya karriärsteg för lärare

  Två nya karriärsteg införs för lärare – förstelärare och lektor.  En förstelärare väntas kunna få ett lönepåslag på högst 5 000 kronor mer i månaden och en lektor max 10 000 kronor mer och finansieras genom ett statsbidrag på 85000kr till förstelärare och 170000kr till en lektor. Totalt anslår regeringen upp till 800 miljoner om året till


Insamlade medel till Hem och skola går inte till verksamheten.

2010-10-27 07:15:23 Hem och skola har fått statsbidrag som grundats på kraftigt överdrivna medlemssiffror. Organisationen samlar också in pengar från sponsorer, men bara 20 procent av medlen når ändamålen. Och mindre än en promille går ut till lokalföreningarna, enligt SVT:s Uppdrag granskning. Förra året fick riksförbundet Hem och skola 675 000 kronor i statsbidrag. Summan


Individuella programmet avskaffas

Regeringen föreslår att det individuella programmet på gymnasiet ska avskaffas. För elever som inte har nått behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram skapas i stället fem olika nya program med syftet att slussa eleverna vidare till fortsatta gymnasiestudier eller arbetslivet. IV, det individuella programmet, är till för elever som inte klarat godkänt betyg


Skolplikten förlängs med ett år

Skolplikten förlängs med ett år, till 17 års ålder, för de elever som inte klarar godkänt i grundskolan. Det föreslår regeringen i den nya skollagen som presenteras på måndag. Förslaget till ny lagtext är: 13 § ”För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör


Ett tionde år i grundskolan.

Tionde skolår testas på två skolor i Stockholm Det tionde skolåret i grundskolan införs i Stockholm redan i höst. Ett femtiotal elever ska delta i en försöksverksamhet vid Högalidsskolan och Bredängsskolan. Försöket är tänkt för obehöriga och svaga elever och har sin bakgrund i att en stor grupp elever lämnar grundskolan med låga poäng och


Skolloggen

På skolloggen, en webblogg om skolan i Sverige,  kommer du hitta information om aktuella förhållanden och händelser i skolan.  Jag som driver skolloggen är född 1976 och har lång erfarenhet av den svenska skolan från flera perspektiv. Jag har själv gått 9 år i svensk grundskola och 3 år gymnasium. 1 termin på svensk folkhögskola och