Färgförändringsexperiment inom kemin

Färgförändringskemiexperiment är visuellt tilltalande och väcker på så sätt uppmärksamhet och nyfikenhet. Samtidigt kan de användas för att illustrera ett brett spektrum av kemiska processer. Dessa kemiska reaktioner är synliga exempel på kemiska förändringar i materien. Exempelvis kan experiment med färgbyte visa oxidationsreduktion, pH-förändringar, temperaturförändringar, exoterma och endotermiska reaktioner, stökiometri och andra viktiga begrepp.

Man kan också anknyta färgförändringsexperiment till t.ex. aktuella helgdagar t.ex. rödgrön till jul och orange-svart vid Halloween.

Här är en lista över färgförändringskemiexperiment, i alla regnbågens färger.

Briggs-Rauscher oscillerande klockreaktion

Briggs-Rauscher-reaktionen ändrar färg från bärnsten till blå. George Doyle, Getty Images

Den oscillerande klockan eller Briggs-Rauscher-reaktionen ändrar färg från klar till bärnsten till blå. Reaktionen växlar mellan färgerna i några minuter och blir så småningom blåsvart.

Prova Briggs-Rauscher Color Change Reaction

 Vatten till  ”blod” (eller ”vin”) och tillbaka till vatten

Att förvandla vatten till vin eller till blod är en klassiker och kan kopplas till diverse teman. Alltifrån kristendom till skräck-tema.
Naturligtvis är det inte blod eller vin utan bara en färg som liknar dessa.
Det man gör är att använda en pH-indikator som kan användas för att få vatten att se ut som det förvandlas till vin eller blod.

Man kan till exempel använda en fenolftaleinindikator för att få vatten att se ut som blod eller vin och återgå till vatten (klart – rött – klart).

Förvandla vatten till blod eller vin

Olympiska ringars färgkemi

Man kan använda kemi för att återskapa färgerna från de olympiska ringarna.

Det kan man göra genom att använda övergångsmetallkomplex Tydliga lösningar ändrar färg och omvandlas till de symboliska färgerna vid de olympiska spelen.

Gör olympiska ringar med kemi

Förvandla guld till kemi

Alkemister har trots idoga försök aldrig kunna förvandla vatten till guld, men med färgkemi kan man simulera utseendet av guld. Det är en fascinerande färgförändringsreaktion.

Förvandla vatten till “flytande guld”

Vatten – Vin – Mjölk – Ölfärgsändringsreaktion

Ett roligt färgbytesprojekt där en lösning hälls från ett vattenglas till ett vinglas, tumlare och ölglas. Förbehandling av glasvaran gör att lösningen förändras och verkar gå från vatten till vin till mjölk till öl. Denna uppsättning reaktioner är perfekt för en magisk show och en kemidemonstration.

”Vinet” ”mjöken” och ”ölet” som simulerats av denna kemidemonstration är dock inte bra att dricka och heller inte alkoholhaltiga.

vattnet – vin – mjölk – ölkemi

Färgförändringar med rödkålsjuice pH-indikator

Rödkålssaft ändrar färg vid olika pH-värden Från röd vid sur lösning (t.ex. citronsaft) till blå vid neutral till grön vid basisk (t.ex. tvål).

Man kan t.ex. göra hemmagjort pH-indikatorspapper som  ändrar färg när det används för att testa hem- eller laboratoriekemikalier.

Klar till Blått och tillbaka – blå flaskans färgförändring

Den klassiska blå flaskans färgförändring ändrar färg från klar till blå och tillbaka, men liknande färgförändringar kan göras med andra färger.

Den klassiska “blå flaskan” -förändringsreaktionen använder metylenblått  som indikator i sin reaktion och som ändrar färg från klar till blå och tillbaka till blå.
Genom att använda andra indikatorer kan ändra färger från rött till klart till rött (resazurin) eller från grönt till rött / gult till grönt (indigokarmin).

Den blå flaskans färgändringsdemonstration

Magic Rainbow Wand Chemical Reaction – 2 sätt

Du kan ställa in demonstrationen för regnbågsstaven för att springa genom ett enda glasrör eller genom en uppsättning provrör.

Du kan använda en pH-indikatorlösning för att visa upp regnbågens färger. Allt du behöver är rätt indikator och antingen ett glasrör som innehåller indikatorlösning och en pH-gradient alternativt en serie provrör vid olika pH-värden. Två indikatorer som fungerar bra för denna färgförändring är ”Universal Indicator” och juice av rödkål.

Gör ett pH Rainbow Wand

Spooky Old Nassau eller Halloween Color Change Reaction

Denna kemiska färgförändring ändras från orange till svart i denna s.k. Old Nassau-reaktionen.

Old Nassau-reaktionen är populär som en Halloween-kemidemonstration eftersom den kemiska lösningen ändrar färg från orange till svart. Den traditionella demonstrationen använder kvicksilverklorid, så denna reaktion ses inte så ofta längre eftersom lösningen inte ska hällas i avloppet.

Prova den gamla Nassau-reaktionen

Alla hjärtans dag rosa färgbyte demonstrationer

Rosa kemiska lösningar är bra för alla hjärtans dagskemidemonstrationer. Sami Sarkis

Testa en rosa färgändringsdemonstration för alla hjärtans dag.

“Hot and Cold Valentine” är en temperaturberoende färgförändring som går från rosa till färglös och tillbaka till rosa. Reaktionen använder den vanliga indikatorn fenolftalein.

“Vanishing Valentine” använder en resazurinlösning som börjar blått. Efter några minuter blir denna lösning tydlig. När kolven virvlas ändras innehållet till rosa. Vätskan blir färglös igen och kan cyklas genom den klar-till-rosa cykeln flera gånger.

Röd och grön julkemisk färgförändringsreaktion

Du kan använda indigokarmin för att förbereda en lösning som ändrar färg från grön till röd. Medioimages / Photodisc, Getty Images

Du kan använda indigokarmin för att förbereda en lösning som ändrar färg från grönt till rött, vilket gör en utmärkt julkemidemonstration. Egentligen är den ursprungliga lösningen blå, som ändras till grön och slutligen till röd / gul. Lösningens färg kan växlas mellan grönt och rött.

Prova julfärgsförändringsreaktionen 

Färgade flammor

Kemiska reaktioner kan ändra färg på lågor.

Färgförändringskemi är inte begränsad till kemiska lösningar. Kemiska reaktioner kan också ge intressanta färgförändringar i lågor. Genom att använda sprayflaskor där man sprutar en lösning mot en låga kan man få lågan att ändra färg. Dessa flamtester kan också användas för att identifiera okända prover.

Fler experiment med färgförändringskemi

Många kemiska reaktioner ger färgförändringar.

Det finns många fler kemiska reaktioner i färgförändringar som du kan göra som experiment och demonstrationer. Här är några att prova:

Färgförändringsdemonstrationer väcker intresse för kemiska reaktioner och hur den naturliga världen fungerar. Du kan anpassa många av dessa färgförändringsprojekt för att använda material du har till hands. Här finns en lista på produkter som ändrar färg när de utsätts för olika förhållanden.


Leave a Reply

Your email address will not be published.