Färgförändringskemiexperiment är visuellt tilltalande och väcker på så sätt uppmärksamhet och nyfikenhet. Samtidigt kan de användas för att illustrera ett brett spektrum av kemiska processer. Dessa kemiska reaktioner är synliga exempel på kemiska förändringar i materien. Exempelvis kan experiment med färgbyte visa oxidationsreduktion, pH-förändringar, temperaturförändringar, exoterma och endotermiska reaktioner, stökiometri och andra viktiga begrepp. Man