Hitta kemiska faror i hemmet med HannasHus

Webbplatsen hannashus.se är en sida från kemikalieinspektionen där man kan lära sig om faropiktogram (varningssymboler) och faror i hemmet förknippat med kemikalier t.ex. rengöringsmedel och lösningsmedel.

Syftet med Finn farorna i Hannas hus

Hannas hus hjälper elever att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Materialet ger också eleverna ny kunskap om vissa grundläggande kemiska termer och kemikaliers skadliga effekter på människors hälsa och på miljön.

 

Webplatsen innehåller

 • Fyra lektionsplaner
  Lektionsplan nr 1 riktar sig till årskurs 2 och 3, och lektionsplanerna nr 2, 3 och 4 riktar sig till årskurserna 4 till 6.
 • Nio situationer i Hannas hus
  Hannas familj städar huset med produkter märkta med faropiktogram.
 • Tre artiklar – om kemikalier, hälsa och miljö
  Tre artiklar med nära koppling till lektionsplanerna för årskurs 4 till 6.
 • En quiz om faropiktogram
  Eleverna kan testa hur många av faropiktogrammen de känner igen.
 • En översikt över de nio faropiktogrammen
  En förklaring till varje piktogram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *