Category: Skolmaterial

Frågesporter och quiz

För att göra roliga frågesporter, quiz och interaktiva frågor/svar finns t.ex. webbtjänsterna kahoot!, quizlet eller socrative med tillhörande appar. Kan användas av lärare, föreläsare där resultat etc. kan publiceras på storbildsskärm medans deltagarna kan ansluta från sina mobiler eller datorer.


Underlag tilll lektioner

Lektion.se är en idébank med lektionstips av lärare för lärare. Här finns en lektionsdatabasen där man kan söka och hämta lektionsmaterial för olika ämnen och stadier och ladda upp egna lektionstips. Här finns också ett Forum där man kan kommunicera med andra lärare runtom i landet och en länksamling med användbara länktips. Dessutom finns Leverantörsarkivet


Hitta kemiska faror i hemmet med HannasHus

Webbplatsen hannashus.se är en sida från kemikalieinspektionen där man kan lära sig om faropiktogram (varningssymboler) och faror i hemmet förknippat med kemikalier t.ex. rengöringsmedel och lösningsmedel. Syftet med Finn farorna i Hannas hus Hannas hus hjälper elever att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett


Ta del av och dela pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar för skolan med skolbanken

Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar för skolan. Och innehållet växer hela tiden och du kan själv som användare dela med dig av dina idéer och ta del av  andras material. Du kan använda materialet själv, vidareutveckla det och göra om bara du berättar vem som givit dig inspirationen genom att