Färre universitetsstudenter framöver

Många väljer att studera vidare under lågkonjunkturen. Antalet helårsstudenter på universiteten har enligt Högskoleverket aldrig varit högre än nu. Men samtidigt varnar CSN för att det kan bli mycket färre studenter på högskolorna framöver.

Just nu finns också en stor kull ungdomar som nyss tagit studenten, vilket får upp studiesiffrorna ytterligare. CSN tror att utvecklingen kommer gå åt motsatt håll inom en snar framtid. Andelen ungdomar som vill studera beräknas sjunka och om två, tre år väntas det vara så få som vill studera att det blir ett problem för många högskolor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *