Category: AI

Diskussionen kring användningen av digitala verktyg och AI i skolan är ständigt aktuell. Dels är det en arena där digitala verktyg har relativt stor betydelse och i Sverige finns det riksdagsbeslut på att alla elever ska använda och lära sig digitala verktyg, men samtidigt är skolan en plats där det personliga mötet ofta är avgörande


Onlinekurser om AI (artificiell intelligens) och maskinlärning

Elements of AI AI Diploma (HY+/Aalto PRO/FCAI) Grunderna i AI Se också “What is Machine Learning” video A friendly introduction to machine learning Machine Learning MOOC (Coursera) Andrew Ng Udacity School of AI