Ett nytt fackförbund ”Sveriges lärare” väntas bildas genom ett samgående mellan Lärarnas riksförbund (LR) och Lärarförbundet. edlemsavgiften väntas bli 280 kronor vilket innebär en sänkning med 30kr per månad för medlemmar i LR och 10 kr per månad för medlemmar i lärarförbundet. Det är dock upp till kongressen att fatta beslutet om medlemsavgifterna. De frågor man…