Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning