Skolforskning

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *