För den som vill komma in på en högskoleutbildning men inte har tillräckligt bra betyg från gymnasiet så finns möjligheten att göra högskoleprovet och komma in den vägen. Högskoleprovet ändrades år 2011 och sedan dess finns ett  verbalt delprov MEK (meningskomplettering) som består av 20 uppgifter, två nya kvantitativa delprov XYZ (matematik, 24 uppgifter) och