Lyckas på högskoleprovet

För den som vill komma in på en högskoleutbildning men inte har tillräckligt bra betyg från gymnasiet så finns möjligheten att göra högskoleprovet och komma in den vägen.

Högskoleprovet ändrades år 2011 och sedan dess finns ett  verbalt delprov MEK (meningskomplettering) som består av 20 uppgifter, två nya kvantitativa delprov XYZ (matematik, 24 uppgifter) och KVA (kvantitativa jämförelser, 20 uppgifter) som inte fanns tidigare. Dessutom ingår ORD (ordförståelse, 20 uppgifter), LÄS (läsförståelse av svensk text, 20 uppgifter), DTK (diagram, tabeller och kartor, 24 uppgifter, NOG (kvantitativa resonemang, 12 uppgifter och ELF (engelsk läsförståelse, 20 uppgifter.

Provdagen är indelad i fem pass om vardera 55 minuter. Det femte passet används för utprövning av nya uppgifter. Två verbala pass om vardera 40 uppgifter kommer att innehålla uppgifter från 4 delprov. LÄS, MEK, ORD och ELF. Två kvantitativa pass om vardera 40 uppgifter kommer att innehålla uppgifter från 4 delprov; NOG, KVA, XYZ och DTK. Det femte utprövningspasset, som används för utprövning av nya uppgifter, kan vara antingen ett verbalt eller ett kvantitativt pass.

Man kan alltså lyckas bra på högskoleprovet utan att ha bra betyg eftersom det är ganska avgränsade områden som testas och det går att träna på gamla prov.

Träna gärna tillsammans med  någon annan, för då kan du få tips på hur andra tänker på de frågor som du själv tycker är svåra. Det kan också vara bra att träna under  tidspress. Tänk att du ska göra ett riktigt prov när du över och se till att inte mobilsamtal eller epost stör.

Att läsa mycket och att träna lite matte är också en bra förberedelse inför högskolestudier. Men bäst är naturligtvis att träna på autentiska frågor.

Men mycket handlar också hur man klarar själva provsituationen. Ta det lugnt dagen före provet, som ordentligt natten innan, kom i god tid och ha med dig något att äta och dricka, men inte snabba kolhydrater för att du ska vara aktiv hela dagen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *