Det kan vara en mardröm för många föräldrar när barnen kommer hem med läxor från skolan som de behöver hjälp med. Man kanske inte har de kunskaper som krävs för att hjälpa barnet i just det ämnet eller så tar det väldigt mycket tid. Det kan också vara så att barnet har svårt för just