Stödmaterial för nyanlända elevers lärande: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/stodmaterial-1.192102 Webkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper: http://kartlaggning.skolverket.se/ Kartläggningsmaterialet: https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start Bedömningsstöd Bygga svenska: https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling/bygga-svenska-ett-bedomningsstod-for-nyanlanda-elevers-sprakutveckling-1.258477