Kartläggning, stödmaterial och bedömningstöd för nyanlända elevers lärande

Stödmaterial för nyanlända elevers lärande:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/stodmaterial-1.192102

Webkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper:
http://kartlaggning.skolverket.se/

Kartläggningsmaterialet: https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start

Bedömningsstöd Bygga svenska:
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling/bygga-svenska-ett-bedomningsstod-for-nyanlanda-elevers-sprakutveckling-1.258477


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *