Efter prövning i högsta domstolen har nu en lärare, som anmälts för kränkande behandling efter att ha flyttat på en elev som blockerade en korridor och vid tillsägelse vägrade att flytta på sig, fått rätt i alla distanser. Det var under hösten 2017 som några högstadieelever på en skola i Lidköping placerade en soffa så