HD-dom ger lärare rätt att handgripligen flytta på elev

Efter prövning i högsta domstolen har nu en lärare, som anmälts för kränkande behandling efter att ha flyttat på en elev som blockerade en korridor och vid tillsägelse vägrade att flytta på sig, fått rätt i alla distanser.

Det var under hösten 2017 som några högstadieelever på en skola i Lidköping placerade en soffa så att den blockerade framkomsten i en korridor. När en av dem, en 13-årig pojke efter tillsägelse vägrade flytta sig beslutade sig läraren att lyfta bort honom med ett brottargrepp som med ett grepp som inkluderade en arm runt pojkens huvud.

13-åringen har tidigare hävdat att han fick ont och en polisanmälan gjordes, men polisens förundersökning lades ner när journalerna inte visade några skador på pojken. Både tingsrätten och hovrätten har även de vid tidigare domar i fallet gått på kommunens linje. Barn- och elevombudet (BEO) – en del av Skolinspektionen valde dock att gå vidare med fallet och yrkade på ett skadestånd från kommunen på 10.000 kronor.

HD menar att ett grepp runt elevens nacke i regel utgör en kränkande behandling, men att det i detta fall var mycket kortvarigt och anpassat för situationen.

Det uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen i en situation när eleven inte lydde de uppmaningar han fått om att resa sig från soffan. Det var därför inte fråga om någon kränkande behandling i skollagens mening”, skriver Högsta domstolen.

Domen blir vägledande och bekräftar att det kan finnas situationer där en fysisk handling kan vara nödvändig för att upprätthålla ordningen i skolan.

Läs domen här


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *