Virtuell tavla

Med classroomscreen.com kan läraren via en projektor ge en översikt över t.ex. dagens lektion genom att skriva in t.ex. lektionens start- och stopp tid, en startuppgift eller annan text, stoppur, och annat som man kanske skriver manuellt på tavlan.

Fördelen kan vara om man t.ex. vill visa en powerpoint presentation eller annan projektion från datorn så behöver man inte växla mellan tavlan och projektorduken utan kan även ha startskärmen på projektorduken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *