Category: allmänt

Skolkollen.se

Statistik och information om sveriges skolor på skolkollen.se


Positivt ömsesidigt beroende

Ett positivt ömsesidigt beroende innebär att varje gruppmedlems framgång beror på andras framgång och att gruppen behöver varandra för att lyckas. Genom att elever upplever ett positivt ömsesidigt beroende ska de kunna se att det finns fördelar med att arbeta tillsammans, då fler individer tänker bättre än den som är ensam. Det kan ge upphov…


Virtuell tavla

Med classroomscreen.com kan läraren via en projektor ge en översikt över t.ex. dagens lektion genom att skriva in t.ex. lektionens start- och stopp tid, en startuppgift eller annan text, stoppur, och annat som man kanske skriver manuellt på tavlan. Fördelen kan vara om man t.ex. vill visa en powerpoint presentation eller annan projektion från datorn…


Att studera utomlands

Att studera utomlands kan vara en erfarenhet som ger lika mycket utbyte som innehållet i själva kurserna. Förutom ett nytt språk kan man lära sig mycket om kultur och andra sätt att tänka. Att studera utomlands kan man både göra som utbytesstudent inom ett utbildningsprogram, men man kan också söka till kortare kurser utomlands eller…


Var får man fotografera egentligen

Här får du fota – och här får du inte fotografera – Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Men man får inte fotagrafera skyddsobjekt, i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon annan har bestämmanderätt satt upp fotoförbud t.ex. biografer, gallerior och skolor. Även sjukhus…


Utbildning i datorprogram

Fler och fler arbetsuppgifter kräver inte bara handhavande av datorer utan ävan att man kan hantera olika datorprogram och ibland t.o.m. databaser.  Ett företag kan spara mycket pengar om medarbetarna kan hantera programmen snabbt och effektivt eftersom arbetsuppgifterna kan utföras snabbare. Den som försöker ändra i filer eller databaser utan att kunna hantera programmet eller…


Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij

Teorier om barns lärande. Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij   Konstruktivism Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med individens mentala strukturer under inlärningen. Inlärningen är en individuell angelägenhet som utspelar sig i huvudet på den som lär. Lärandet befinner sig mellan individen och omvärlden. Den schweiziske filosofen och psykologen Jean…


De nio (sju + två) intelligenserna enligt Gardner

Howard Gardner – Multipla intelligenser Howard Gardner introducerade sin teori om multipla intelligenser 1983 Hans bok “Frames of mind – The Theory of Multiple Intelligences” fick ett stort genomslag när den kom ut. Gardner menade att en mer individcentrerad skola, där eleverna skulle få sina olika intelligensprofiler tillgodosedda, också skulle leda till en effektivare utbildning….


Skärminspelning

Det finns flera program som kan användas för att spela in skärmbilder. jing ( http://www.techsmith.com/jing.html ) screencast http://www.screencast.com/ screen-cast-o-matic ( http://www.screencast-o-matic.com/ )


Liveröstningar från åhörarna med mentimeter

På sidan mentimeter.com kan man skapa frågor till publiken som de besvarar från en dator, surfplatta eller mobil med internetuppkoppling genom att gå in på http://www.vot.rs och ange frågans kod. Fungerar bra att använda i undervisning lika väl som föreläsningar