4 år kan bli gräns för studiemedel

Studiemedlen riskerar att begränsas till fyra år med villkorad förlängning på ytterligare två årom majoriteten i den studiesociala kommittén får som den vill.

Spontant låter det väldigt kort, men är ändå rimligt eftersom det ändå är unikt att utbildningen är gratis och många använder högre utbildning, inte för att utbilda sig till ett yrke utan för att läsa sådant man tycker är intressant.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *