Kårobligatoriet avskaffas

Kårobligatoriet för Sveriges cirka 340.000 högskolestuderande avskaffas den 1 juli 2010. Medlemskapet blir därefter frivilligt. Avgiften har täckt kårernas kostnader för bland annat bostadsförmedling och service till studenter. Årsavgiften har i snitt legat på 500 kronor per student. Regeringen föreslår att kårerna kompenseras med en statlig ersättning på cirka 100 kronor per student. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *