Inför tre terminer på högskolor och universitet

Heltidsstudier vid högskolor måste börja behandlas som sådana och högre krav måste ställas på  studenterna. Adam Altmejd, student, Handelshögskolan i Stockholm tycker även att det det bör införas tre terminer på högskolor och universitet.

Varje sommar är det  många studenter runt om i landet som har problem att försörja sig och tvingas läsa kurser helt frikopplade från deras utbildning (2010 läste 0,9 procent en sommarkurs som ingick i deras program), eller ta okvalificerade sommarjobb.

Med ett treterminssystem skulle genomströmningen i högskolan öka, vilket till viss del skulle kunna finansiera reformen långsiktigt. Om högskolan samtidigt ges mer frihet i utformningen av programutbildningar kan den tredje terminen, när det är lämpligt, användas för att erbjuda praktikperioder under studietiden. Detta skulle möjliggöra för studenter att jobba under perioder då arbetsplatsens personal är på plats och inte som nu, mitt i semestertider. Samtidigt skulle studenterna i betydligt större utsträckning kunna erhålla kvalificerade arbetsuppgifter skriver Adam Altmejd på SvD brännpunkt 24/8 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *