Category: Uncategorized

Skolverkets bidrag till ideella organisationers läxhjälp 2021

Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp. 2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor. Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex. För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs…


Kopparmynt till silver och guldpengar

Alkemisterna trodde att de skulle kunna skapa guld. Det går naturligtvis inte, men här är ett demonstrationsexperiment där du till synes omvandlar kopparmynt först till silver och därefter till guld. Det du behöver är kopparmynt t.ex. amerikanska pennies eller svenska 50-öringar från 1992 – 1999 (eller andra kopparföremål) Rengjorda kopparföremål Zinkmetall (helst pulver) Natriumhydroxid eller…


Saker att göra på en science carnival

Underhållande vetenskapsförevisningar som demonstration eller att ögra på en Science carnival


Problem med relativa uttryck i ett målstyrt betygssystem

Den svenska grundskolan har under en lång tid varit målstyrd och det är många som gjort sig lustiga över hur man fram till 1990-talet kunde ha ett relativt betygssystem där det skulle finnas en viss andel av respektive betyg fördelat enligt normalfördelningskurvan. Efter skolreformen 2011 införde man en ny sexgradig betygsskala med betygsstegen A–F. I…


Skolans uppdrag

Skolans uppdrag enligt läroplanen för grundskolan Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut­veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning…


Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter

Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter För att individer ska prestera bra i skolan och i arbetslivet är det viktigt att man upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Försökspersoner som i ett test fick en liten summa pengar för att bygga ihop legofigurer krävde högre ersättning om försöksledaren plockade isär den första legofiguren medans de monterade nästa, medan de…


Sökning efter digitalt material för skolarbete

Spindeln är en söktjänst för att pedagoger och elever lätt ska kunna söka efter digitalt material för skolarbete. Sökningen sker i flera arkiv som innehåller material för skolarbete bl.a. Utbildningsradions mediearkiv, Länkskafferiets länkarkiv samt det stora internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) och fler arkiv kopplas kontinuerligt till spindeln. Tekniken bakom Spindeln har utvecklats av…


Lärares befogenheter mot störande och våldsamma elever

Många lärare har svårt att dra gränsen för vad som är tillåtet när det gäller bemötandet av stökiga, bråkiga eller störande elever. Nödvärnsrätt För det första har lärare – precis som alla andra medborgare nödvärnsrätt. Nödvärnsrätt ger alla människor rätt att ingripa för att förhindra angrepp på person och egendom. Man kan då ta till…


Inget stöd för kravet på svensk lärarutbildning för lärarlegitimation

Jonas Vlachos, utbildningsforskare vid Stockholms universitet beskriver i programmet skolministeriet träffsäkert hur idiotiskt kravet att man ska ha en svensk lärarutbildning för att få lärarlegitimation är, då den svenska lärarutbildningen är en av de mest kritiserade utbildningarna och man i studier inte sett något samband mellan en lärarutbildning och komptensen att undervisa. Det finns väldigt…


Inför tre terminer på högskolor och universitet

Heltidsstudier vid högskolor måste börja behandlas som sådana och högre krav måste ställas på  studenterna. Adam Altmejd, student, Handelshögskolan i Stockholm tycker även att det det bör införas tre terminer på högskolor och universitet. Varje sommar är det  många studenter runt om i landet som har problem att försörja sig och tvingas läsa kurser helt…