Category: Uncategorized

Problem med relativa uttryck i ett målstyrt betygssystem

Den svenska grundskolan har under en lång tid varit målstyrd och det är många som gjort sig lustiga över hur man fram till 1990-talet kunde ha ett relativt betygssystem där det skulle finnas en viss andel av respektive betyg fördelat enligt normalfördelningskurvan. Efter skolreformen 2011 införde man en ny sexgradig betygsskala med betygsstegen A–F. I


Skolans uppdrag

Skolans uppdrag enligt läroplanen för grundskolan Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut­veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning


Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter

Vikten av meningsfulla arbetsuppgifter För att individer ska prestera bra i skolan och i arbetslivet är det viktigt att man upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla. Försökspersoner som i ett test fick en liten summa pengar för att bygga ihop legofigurer krävde högre ersättning om försöksledaren plockade isär den första legofiguren medans de monterade nästa, medan de


Sökning efter digitalt material för skolarbete

Spindeln är en söktjänst för att pedagoger och elever lätt ska kunna söka efter digitalt material för skolarbete. Sökningen sker i flera arkiv som innehåller material för skolarbete bl.a. Utbildningsradions mediearkiv, Länkskafferiets länkarkiv samt det stora internationella arkivet Learning Resource Exchange (LRE) och fler arkiv kopplas kontinuerligt till spindeln. Tekniken bakom Spindeln har utvecklats av


Lärares befogenheter mot störande och våldsamma elever

Många lärare har svårt att dra gränsen för vad som är tillåtet när det gäller bemötandet av stökiga, bråkiga eller störande elever. Nödvärnsrätt För det första har lärare – precis som alla andra medborgare nödvärnsrätt. Nödvärnsrätt ger alla människor rätt att ingripa för att förhindra angrepp på person och egendom. Man kan då ta till


Inget stöd för kravet på svensk lärarutbildning för lärarlegitimation

Jonas Vlachos, utbildningsforskare vid Stockholms universitet beskriver i programmet skolministeriet träffsäkert hur idiotiskt kravet att man ska ha en svensk lärarutbildning för att få lärarlegitimation är, då den svenska lärarutbildningen är en av de mest kritiserade utbildningarna och man i studier inte sett något samband mellan en lärarutbildning och komptensen att undervisa. Det finns väldigt


Inför tre terminer på högskolor och universitet

Heltidsstudier vid högskolor måste börja behandlas som sådana och högre krav måste ställas på  studenterna. Adam Altmejd, student, Handelshögskolan i Stockholm tycker även att det det bör införas tre terminer på högskolor och universitet. Varje sommar är det  många studenter runt om i landet som har problem att försörja sig och tvingas läsa kurser helt


Regeringen föreslår införande av lärarlegitimation

En legitimation för lärare ska införas från 2012, föreslår regeringen. Enbart legitimerade lärare ska kunna få fast anställning och få sätta betyg, enligt ett förslag från utbildningsminister Jan Björklund. För att få legitimation måste en lärare ha tagit examen och genomgått en introduktionsperiod på minst ett år. För att de nya reglerna inte ska ställa


Kårobligatoriet avskaffas

Kårobligatoriet för Sveriges cirka 340.000 högskolestuderande avskaffas den 1 juli 2010. Medlemskapet blir därefter frivilligt. Avgiften har täckt kårernas kostnader för bland annat bostadsförmedling och service till studenter. Årsavgiften har i snitt legat på 500 kronor per student. Regeringen föreslår att kårerna kompenseras med en statlig ersättning på cirka 100 kronor per student. 


Undervisningen i Sverige ska vara på svenska

Barn och unga som pratar ett annat språk än svenska hemma har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Det förekommer också att elever läser vissa ämnen på sitt modersmål. Det anser inte Folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp är bra. Risken är att elevernas utveckling i svenska språket försämras, säger riksdagsledamoten Christer Nylander (FP), gruppens ordförande. Nyanlända barn som