Inget stöd för kravet på svensk lärarutbildning för lärarlegitimation

Jonas Vlachos, utbildningsforskare vid Stockholms universitet beskriver i programmet skolministeriet träffsäkert hur idiotiskt kravet att man ska ha en svensk lärarutbildning för att få lärarlegitimation är, då den svenska lärarutbildningen är en av de mest kritiserade utbildningarna och man i studier inte sett något samband mellan en lärarutbildning och komptensen att undervisa.

Det finns väldigt lite som säger att en examen från lärarhögskolan är en kvalitetsgarant.
Det är en av de mest kritiserade utbildningar de senaste 10-15 åren.
Utredningar har visat att man inte lär sig vad man behöver för att vara lärare på lärarhögskolan.
Därför är det märkligt att examen från denna kritiserade utbildningssektion är ett krav för att vara lärare.

De flesta studier som tittar på lärarbehörighet finner att det är svårt att se skillnad på de som är utbildade lärare och inte utbildade lärare.
Däremot kan ämneskompetens spela roll.
Men generellt sätt är det svårt att dra slutsatser hur bra en lärare är genom att se på  vilken utbildningsbakgrund de har.

Jonas Vlachos, utbildningsforskare vid Stockholms universitet

Lyssna på programmet på UR play.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *