Mastery learning

Mastery learning

”mastery learning” vilket innebär undervisning i små tydliga steg eller målnivåer, där det finns utrymme för att det tar olika lång tid för elever att nå målen, och med variation i undervisningen har visat sig ha stabila och starka effekter på studieprestationer. Mastery learning påverkar också elevernas självförtroende och närvaro i klassrummet på ett positivt sätt.

Svårigheten som en lärare med en stor klass har för att kunna tillämpa mastery learning för varje enskild elev är att varje elev lär sig olika fort och behöver olika uppgifter och utmaningar för att utmaningen varken ska vara för svår eller för lätt.

Digital verktyg och utvecklingen av olika former av artificiell intelligens som känner av elevens svar på en uppgift och anpassar följande fråga utifrån detta skulle kunna integrera mastery learning på individnivå. Även lärare som har möjlighet att sitta en längre stund enskild med en elev har möjlighet att anpassa kommande utmaningar utifrån vad eleven svarar på en enskild fråga, men en traditionell klasslärare med mellan 20 – 30 elever har svårt att följa upp varje elev på uppgiftsnivå kontinuerligt.

Genom att identifiera planering, förankring av mål, innehåll, arbetsformer och bedömning samt användande av digitala uppgifter t.ex. i form av kunskapsspel eller andra utmaningar med ökande svårighetsgrad samt genom att vara lyhörd för hur elever svarar på olika frågor kan man ändå få in en hög nivå av mastery learning i undervisningen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *