Motivationens drivkrafter

Pedagogiskt yrkesverksamma har mycket att vinna på att ställa frågor om motivationens drivkrafter hos eleverna och utveckla pedagogiska svar på hur de kan hanteras.

För att en uppgift ska vara motiverande behöver den vara utmanande, meningsfull och dynamisk och stödjas av varierad undervisning i ett klassrumsklimat som premierar ansträngningar och där dessutom elever inte blir straffade eller förödmjukade för misstag eller misslyckanden. Det är viktigt att skapa miljöer där misstag välkomnas som en möjlighet för lärande och där eleven känner trygghet i att lära.

Skolmiljöer där elever känner sig utestängda, inte respekterade eller orättvist behandlade av sin lärare och kamrater är motivationssänkande.

En omhändertagande och stödjande skolkontext är särskilt viktigt när eleverna upplever oro eller press.

Målorientering, värderingar och känslor är relaterade till lärande och studieprestationer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *