Ny skollag inskränker möjligheterna till hemundervisning.

Regeringen har röstat igenom en ny skollag. Den nya lagen innebär ett antal andra förändringar. Bland annat så ska friskolor, med vissa undantag, tvingas att följa kurs- och läroplaner, endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställas och profilklasser på högstadiet ska tillåtas. Skolor ska också få ökad möjlighet till disciplinära åtgärder mot störande elever och skolinspektionen ska kunna vidta skarpare sanktioner mot skolor som missköter sig. Hemundervisning blir det ytterligare restriktioner kring hemundervisning och och  förskolan blir en egen skolform.  Den nya skollagen börjar tillämpas från den 1 juli 2011.

Minst en alliansledamot, Maria Kornevik Jakobsson (C), valde att kvitta ut sig från voteringen för att slippa rösta mot sin övertygelse. Att den nya lagen nästan helt förbjuder hemundervisning är oacceptabelt, menar hon. Hon är också kritisk till att förskolan nu blir en egen skolform då det kan vara ett första steget mot en obligatorisk förskola, säger hon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *