Odling på schemat

Många barn växer upp i städer utan att få en inblick i hur maten vi äter tillverkas, produceras och odlas. En del har inte sett var potatisen, tomaterna eller vetet kommer ifrån. Men det finns projekt för att ändra på det.

Tidgare ärvdes kunskapen om att odla och tillreda maten från generation till generation och så har det varit i tusentals år. Även de som inte var bönder var ofta delaktiga i någon form av odling för husbehov eller hade en bondgård som granne. Barnen växte upp mitt ibland denna kunskap. Kunskapen var konkret. Idag är detta i bästa fall abstrakt kunskap. Maten kommer i ett paket och någon annan har slaktat grisen och bakat brödet och man har läst om hur det går till i någon bok.

Det finns flera projekt som jobbar för att barn och ungdomar ska få en bättre förståelse för odling och för kretsloppet. T.ex. Projektet “Odling på Schemat” som erbjuder barn konkreta naturupplevelser med stöd av trädgårdskunniga pedagoger. Man utgår från läroplanens mål om lärande för hållbar utveckling och fokuserar på ett lustfyllt lärande i trädgården för att väcka barnens intresse för ekologisk odling, biologisk mångfald och pollinerarnas betydelse för hållbar matproduktion.

Målet är att skapa och erbjuda ett skolodlingsprogram med odling från jord till bord och biodling, så att barnen får möjlighet att uppleva naturen på riktigt nära håll, med fingrarna i jorden. Det kan ske genom studiebesök, skolträdgårdar eller växthus. Många barn har uttryckt sig positivt kring att få arbeta med händer och kroppen och lära sig om viktiga samband i naturen och matproduktionen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *