Utbildning i datorprogram

Fler och fler arbetsuppgifter kräver inte bara handhavande av datorer utan ävan att man kan hantera olika datorprogram och ibland t.o.m. databaser.  Ett företag kan spara mycket pengar om medarbetarna kan hantera programmen snabbt och effektivt eftersom arbetsuppgifterna kan utföras snabbare. Den som försöker ändra i filer eller databaser utan att kunna hantera programmet eller kommandon för databaser riskerar att göra felaktiga inamatningar eller radera viktig data om man bara prövar sig fram och inte är utbildad att använda programmet.

Det finns flera sätt att få kunskap i olika datorprogram. Alltifrån egna studier genom tutorials på internet till långa universitetsutbildningar. Det mest effektiva brukar dock vara lärarledda korta kurser anpassade till deltagarnas kunskapsnivå.

Rubid är ett företag som erbjuder kurser inom excel, access och sql-databaser. Rubid håller kursen där det passar er, t.ex. i ett konferensrum på ert företag. Företaget håller med all Datorutrustning  som behövs. (Bärbara datorer med Windows 7 eller Windows 8 och Microsoft Office 2007/2010/2013) Priserna varierar beroende på antalet kursdeltagare, men om man är flera som ska gå samnma kurs så blir kostnaden lägre per person.

Ett alternativ till att vidareutbilda personalen, är att ta in kompetensen som en extern konsulttjänst. Detta kan vara fördelaktigt om det är kortare arbetsuppgifter som ska utföras, och även detta hjälper Rubid till med, men om det är mer varaktigt arbete som ska utföras i databaser eller program är det naturligtvis fördelaktigt att ha kompetensen inom sitt företag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *