Regeringens beslut om digital strategi i skolorna

Regeringen har kommit med ett beslut om  att den digitala strategi som Skolverket lade fram i juli 2016 ska genomföras.
Beslutet innebär sammanfattningsvis:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna ska tränas i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Detta ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, men skolan kan frivilligt implementara detta redan från och med den 1 juli 2017.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *