Var får man fotografera egentligen

Här får du fota – och här får du inte fotografera

– Enkelt uttryckt får man fotografera överallt på allmän plats. Men man får inte fotagrafera skyddsobjekt, i domstolar och på privat mark där det råder fotoförbud, det vill säga där någon annan har bestämmanderätt satt upp fotoförbud t.ex. biografer, gallerior och skolor.
Även sjukhus kan få införa fotoförbud p.g.a. integritets- och sekretesskäl trots att de delvis är allmänna platser.

Exempel på skyddsobjekt är till exempel områden, byggnader och fartyg som används av Försvarsmakten. Även Kungliga slottet, Drottningholms slott och Haga slott är skyddsobjekt. De två första är enbart förbjudna att fotografera/filma från luften medan Haga är förbjudet att även fota/filma från marken.

Det är dock inte en brottslig handling att fotografera på privat mark trots fotoförbud, men ägaren har rätt att avvisa dig från området om du bryter mot förbudet.

Man får inte olovligen fota någon i hemlighet som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär, t.ex. i en bostad, en toalett eller ett omklädningsrum. Då gör man sig skyldig till kränkande fotografering, ett begrepp som kom till som en ny lag 2013.
För att räknas som kränkande fotografering finns det tre kriterier: Att fotograferingen sker utan tillstånd, att den sker i hemlighet och i ett område av privat karaktär som i ett hem, ett provrum eller en toalett. Upptäcks fotograferingen är den inte kränkande, då kan det röra sig om ett ofredande i stället. Sker den däremot i hemlighet, men inte på en privat plats, blir det inte heller ett ofredande eftersom personen måste känna till fotograferingen för att räknas som kränkt vid tillfället. Undantag för kränkande fotografering är ifall fotograferingen sker i ett försvarligt syfte, till exempel för att uppdaga missförhållanden.

Om man delar eller publicerar en bild och det finns en risk att personer på bilden som kan identifieras kan uppleva en kränkning kan det behövas ett tillstånd för att få publicera den.  Filmas människor i ditt hem utan att de vet det, kan det handla om kränkande fotografering. Om du riktar en kamera ut mot en allmän väg kan det handla om kameraövervakning och då krävs tillstånd.
Om man fotograferar människor när de gör något generande och sedan delar bilden kan det också röra sig om förtal.
Man får heller inte använda en bild på någon som inte samtyckt till det i reklamsyfte.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *