Rekordstort skadeståndsanspråk från elevombudsmannen

Det största skadeståndsbeloppet som hittills begärts för en elev som mobbats och kränkts i skolan framfördes på onsdagen av barn- och elevombudet Lars Arrhenius. Det är Vimmerby kommun som krävs på 280 000 kronor för att den inte gjort tillräckligt för att hindra mobbningen av en nu 14-årig elev i skolan.
Eleven har bland annat blivit misshandlad tre gånger och vid ett tillfälle behövt sjukhusvård.– Det rör sig om allvarliga kränkningar och pojken har mått väldigt dåligt av detta, säger Lars Arrhenius.
Skolan tyckte att att det handlade om konflikter, att eleven hade svårt med kamratrelationer och ville att han skulle genomgå ett program för att minska sina aggressioner.

Barn och elevombudet begär också skadestånd, på liknande grunder, av Vallentuna kommun, Göteborgs kommun och Färgelanda kommun – med belopp på, upp till, 134.000 kronor.

 

Bara genom att nämna dessa belopp kommer öka antalet oseriösa anmälningar som kommer in. För alla har ju någon gång blivit knuffad, utskrattad, blivit kallad öknamn eller annat som skulle kunna upplevas som kränkande.  Och att straffbeloppen är lika stora som grova brott och att det är skolan och inte den som är orsak till kränkningen eller dennes målsman är verkligen löjligt. Ska man börja bötfälla polisen också om de inte har gjort tillräckligt för att förebygga eller klara upp brott i samhället.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *