Undervisningen i Sverige ska vara på svenska

Barn och unga som pratar ett annat språk än svenska hemma har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Det förekommer också att elever läser vissa ämnen på sitt modersmål.

Det anser inte Folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp är bra.

Risken är att elevernas utveckling i svenska språket försämras, säger riksdagsledamoten Christer Nylander (FP), gruppens ordförande.

Nyanlända barn som går i förberedelseklass, ska även i fortsättningen kunna få ämnesundervisning på sitt eget språk, förklarar han. Men så fort eleverna börjar i en vanlig skolklass ska lektionerna inte längre hållas på modersmålet, “annat än i undantagsfall”.

– Den ordinarie grundskoleundervisningen ska ske på svenska språket, säger Christer Nylander.

Och  det får man väl  hålla med om att i Sverige talar vi svenska, och för att minska segregation och utanförskap så är det självklart att undervisningen i den svenska skolan ska ske på svenska. Innan dess ska eleverna naturligtvis ha lärt sig svenska så att de kan följa med i undervisningen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *