Skolavgift för utländska studenter

Studenter som kommer från länder utanför EES för att plugga vid ett svensk universitet ska från och med höstterminen 2011 betala studieavgift, föreslår regeringen. Det blir upp till varje universitet och högskola att bestämma hur hög avgiften ska vara.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *