Individuella programmet avskaffas

Regeringen föreslår att det individuella programmet på gymnasiet ska avskaffas.

För elever som inte har nått behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram skapas i stället fem olika nya program med syftet att slussa eleverna vidare till fortsatta gymnasiestudier eller arbetslivet.

IV, det individuella programmet, är till för elever som inte klarat godkänt betyg i svenska, matematik och engelska i grundskolan eller har hoppat av gymnasiet.

Men det vill regeringen alltså avskaffa och ersätta med fem olika program beroende på elevens möjligheter och motivation. De fem olika nya gymnasieprogrammen som regeringen föreslår ska ersätta IV är:

Programinriktat individuellt val som är till för elever som nästan klarat grundskolan och bara behöver få godkänt i enstaka ämnen. För att få gå där måste elever ha godkänt i svenska och matte eller engelska plus fyra andra ämnen.

Preparanduntbildning för elever som behöver läsa flera ämnen, men det ska ta högst ett år.

Språkintroduktion är till för elever som kommer från andra länder och behöver läsa, i första hand svenska, men även andra ämnen.

Yrkesintroduktion är för elever som inte vill plugga vidare utan börja jobba. De får läsa kurser från ett yrkesprogram bland annat.

Individuellt alternativ är för elever med stora kunskapsbrister och dålig motivation.

De borgerliga partierna har i många år varit mycket kritiska mot IV och det har varit ett misslyckat program. Här har man gjort bra efterforskningar vad det är för elever som går på IV och antagligen kommer detta att ge bättre resultat även om det även här är en hel del daltande med elever som bara är lata.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *