Category: gymnasieskolan

Särskolan byter namn till anpassad skola

Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola och gymnasiesärskolan till anpassad gymnasieskola. Det var i början av 2020 som utbildningsdepartementet började utreda frågan om alternativa benämningar till grundsärskola och gymnasiesärskola, eftersom regeringen efter att genom medborgarförslag fått önskemål om namnbyte då man ansåg att dessa benämningar kan förstärka en känsla av utanförskap. Särskola är en skolform…


Renencion av boken “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”

Boken  “Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” är skriven av Jan Håkansson och Daniel Sundberg som tidigare har skrivit boken “Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”. Boken är en mycket bra sammanfattning över evidensbaserade faktorer som påverkar undervisning och lärande, alltifrån lärarens betydelse till motivation och bedömning. Inledningsvis har man…


Sponsrad video – Brist på lärare – då vikarierar kändisar

Då det är lärarbrist i Sverige fick några svenska kändisar uppdraget att vikariera i ett antal gymnasieklasser runt om i Sverige. Filmerna med dessa lektionerna är nu offentliggjorda. Bland vikarierna ser vi Filip Hammar vars lektion mynnar ut i en debatt om läraryrket.  Filip Hammar har tidigare berört ämnet vilken påverkan lärare har på sina…


Den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan

Enligt en studie gjord av Hattie 2008 är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i skolan en kompetent lärare. Men läraren har inte en avgörande roll utan andra faktorer tillsammans kan ha en större betydelse. Det som avgör är vad läraren vet, kan och gör. Läraren bör vara instruktiv, påverkande, omhändertagande, engagerad i undervisningen…


Två nya karriärsteg för lärare

  Två nya karriärsteg införs för lärare – förstelärare och lektor.  En förstelärare väntas kunna få ett lönepåslag på högst 5 000 kronor mer i månaden och en lektor max 10 000 kronor mer och finansieras genom ett statsbidrag på 85000kr till förstelärare och 170000kr till en lektor. Totalt anslår regeringen upp till 800 miljoner om året till…


Återinförande av studentexamen

Utbildningsminister Jan Björklund ser studentexamen som en  logisk följd av de förändringar av gymnasieskolan som redan genomförts. Enligt utbildningsministerns planer ska examensproven skrivas i ett flertal av de viktigaste ämnena och sedan ligga till grund för slutbetygen. Proven ska rättas av personer utan koppling till respektive gymnasieskola. Studentexamen blir en kvalitets­garanti för att undvika betygs­inflation. Förutom att…


Nationella prov rättas för snällt

När 412 prov från sju kommuner i Skaraborg kontrollrättades av en expertgrupp, visade det sig att expertgruppen gjorde en annan poängbedömning i nästan hälften av både svenska- och engelskaproven. Femton erfarna lärare från de sju kommunerna har ingått i tre olika expertgrupper som kontrollrättat de nationella proven i Svenska B, Engelska A och Matte A. I…


Individuella programmet avskaffas

Regeringen föreslår att det individuella programmet på gymnasiet ska avskaffas. För elever som inte har nått behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram skapas i stället fem olika nya program med syftet att slussa eleverna vidare till fortsatta gymnasiestudier eller arbetslivet. IV, det individuella programmet, är till för elever som inte klarat godkänt betyg…


Skolloggen

På skolloggen, en webblogg om skolan i Sverige,  kommer du hitta information om aktuella förhållanden och händelser i skolan.  Jag som driver skolloggen är född 1976 och har lång erfarenhet av den svenska skolan från flera perspektiv. Jag har själv gått 9 år i svensk grundskola och 3 år gymnasium. 1 termin på svensk folkhögskola och…