Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp. 2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor. Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex. För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs…