Skolverkets bidrag till ideella organisationers läxhjälp 2021

Skolverket delar utöver bidrag på 484 300 000 kronor under 2021 till huvudmän t.ex. skolor för läxhjälp även ut stadsbidrag till idella organisationer för läxhjälp.

2021 beviljades stadsbidrag till 142 organisationer om totalt 59 999 991 kronor.

Kravet för att tilldelas bidrag är t.ex.

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den…

  • inte har något vinstsyfte
  • inte är huvudman inom skolväsendet
  • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
  • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
  • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
  • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Vid en granskning visar det sig att skolverket gett bidrag till en rad organisationer med ett tveksamt förflutet. T.ex. somaliska föreningar verkar ha satt i system att söka dessa bidrag och nästan inga av dem uppfyller kravet om insyn i verksamheten. Faktum är att mer än hälften av föreningarna som fått bidrag är s.k. internationella föreningar som vänder sig enbart till individer med en viss etnisk bakgrund.
Börjar man granska listan med bidragsmottagare så framkommer fler och fler underligheter.
Beviljat bidrag verkar t.ex. inte ha någon korrelation till hur många läxhjälpstimmar man påstår sig erbjuda.

Hodi-Malmö org. nr 8465005638 Beviljat bidrag 2021 207296kr
Föreningen har vid tidigare granskning från Malmö Stad blivit ertappade med att fuska med bidragen och tvingats betala tillbaka felaktigt utbetalda bidrag från Malmö stad.

155a – Org. nr 8024882832 Beviljat bidrag 2021: 578 702kr
Ingen svarar på telefonnumret som står angivet på hemsidan och telefonnumret som står angivet är registrerat på Järva Fastighetskonsulter AB.

Afghanska kulturföreningen i Borås Org.nr 8024292875 Beviljat bidrag 2021: 136 470kr Har främst information på arabiska på facebook-sidan och ingen information om läxhjälp.

AFRIKAS HORN UNGDOMSFÖRBUND Org.nr 8025030068 (Spånga) Beviljat bidrag 2021: 228 674kr Har ingen hemsida eller sida i sociala medier och uppfyller således inte kravet om insyn i verksamheten.
Påstår att man ska erbjuda 40 000 undervisningstimmar under 2021 vilket skulle innebära att om man har 10 st elever som kommer för läxhjälp varje dag under året skulle dessa behöva vara där nästan 11 timmar varje dag.

RÖDA HAVET FÖRENINGEN I STOCKHOLM org.nr 8024080577 Beviljat bidrag 2021 84646kr
har uppmärksammats tidigare för att ta in kontroversiella imamer som föreläsare.

Somali Athletics club Org.nr 8024967187 Beviljat bidrag 386953 kr
Enda informationen man finner om dem är deras hemsida som uppdaterades senast 2016 så uppfyller därmed inte kravet om insyn.

SOMALISKA UNGDOMAR I FALKENBERG Org.nr 8025016463 Heter egentligen ( FALKENBERG UNGDOMSUTVECKLING FÖRENING IS (F.U.F.)


Leave a Reply

Your email address will not be published.