Category: Skolans styrning

Skolinspektionen gick in och tog komandot över Storvretskolan

Skolinspektionen har under 2019 för första gången använt sitt yttersta maktmedel att låta staten gå in och bestämma över en skola. På Storvretskolan i Botkyrka jobbar under 2019 två personer från Skolinspektionen heltid på skolan för att komma tillrätta med tidigare problem. Samtidigt har ledningen bytts ut. Det är Joel Axberg och Agneta Kenneberg från


Lagstiftning som styr skolan

Skollagstiftning med skollagen 2010 innehållande skolförordningen och gymnasieförordningen. Läroplaner satta av regeringen. Kursplaner och ämnesplaner från kursverket. Det som var nytt i skollagen 2010 var att… …samma regler skulle gälla för fristående och offentliga skolor. …alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin förmåga. …Individuellt program ersätts med med introduktionsprogram. :..Alla elever ska tillförsäkras en